17
May
2018

Udfordringer for civilsamfundsorganisationer, der arbejder med menneskerettigheder i EU - Sammendrag

Civilsamfundsorganisationerne i EU spiller en afgørende rolle med hensyn til at fremme de grundlæggende rettigheder, men det er blevet sværere for dem at gøre det — på grund af
både lovgivningsmæssige og praktiske begrænsninger. Der er udfordringer i alle EU-medlemsstaterne, men den nøjagtige art og omfanget af dem varierer. Data og forskning om
denne problemstilling — herunder sammenlignende forskning — savnes generelt.
FRA’s rapport ser derfor på de forskellige typer og mønstre af udfordringer, som civilsamfundsorganisationer, der arbejder for menneskerettigheder i EU, står over for. Den fremhæver også lovende praksis, som kan modvirke disse bekymrende mønstre.

Der er udfordringer i alle EU’s medlemsstater, men deres præcise art og omfang varierer fra land til land. Udfordringerne kan f.eks. være ufordelagtige ændringer i lovgivningen eller utilstrækkelig gennemførelse af lovgivningen, hindringer for adgang til økonomiske ressourcer og sikring af organisationernes bæredygtighed, vanskeligheder med at få adgang til beslutningstagere og bidrage til lovgivning og beslutningstagning samt angreb på og chikane af menneskerettighedsforkæmpere, herunder en negativ fremstilling af dem, der sigter mod at stigmatisere civilsamfundsorganisationerne og svække deres legitimitet.

Den fuldstændige rapport fra Agenturet for Grundlæggende Rettigheder om denne problemstilling ser nærmere på de forskellige typer og mønstre af udfordringer, som civilsamfundsorganisationerne i EU står over for, og fremhæver lovende praksis, som kan modvirke disse bekymrende mønstre.