17
May
2018

Izazovi s kojima se suočavaju organizacije civilnog društva koje se bave ljudskim pravima u EU-u - Sažetak

Organizacije civilnog društva u Europskoj uniji igraju važnu ulogu u promicanju temeljnih prava, no to im je sve teže činiti iz zakonskih i praktičnih razloga. Iako postoje izazovi u svim
državama članicama EU-a, točna priroda i opseg tih izazova razlikuju se. Općenito govoreći, nedostaju podatci i istraživanja o tom problemu, uključujući komparativna istraživanja.
Izvještaj FRA-e stoga se osvrće na različite vrste i obrasce izazova s kojima se suočavaju organizacije civilnog društva koje se bave ljudskim pravima u EU-u. Također ističe obećavajuće prakse koje se mogu upotrijebiti za suzbijanje tih zabrinjavajućih obrazaca.

Iako postoje izazovi u  svim državama članicama EU-a, točna priroda i opseg tih izazova među državama razlikuju se. Oni uključuju: nepovoljne izmjene zakonodavstva ili neodgovarajuću provedbu zakona; prepreke u pristupu financijskim sredstvima i u osiguranju njihove održivosti; poteškoće s pristupom donositeljima odluka i s uključenošću u donošenje zakona i politika; te napade na branitelje ljudskih prava i njihovo uznemiravanje, uključujući negativne rasprave s ciljem delegitimiranja i stigmatiziranja organizacija civilnog društva. 

Potpuni izvještaj FRA-e o tom problemu osvrće se na različite vrste i obrasce izazova s kojima se suočavaju organizacije civilnog društva diljem EU-a te ističe obećavajuće prakse koje se mogu upotrijebiti za suzbijanje tih zabrinjavajućih obrazaca.