17
May
2018

Sunkumai, su kuriais susiduria pilietinės visuomenės organizacijos, vykdančios veiklą žmogaus teisių srityje ES - Santrauka

Pilietinės visuomenės organizacijos Europos Sąjungoje atlieka esminį vaidmenį skatindamos pagrindines teises, bet dėl teisinių ir praktinių suvaržymų joms tai daryti tapo sunkiau.
Nors sunkumų patiriama visose ES valstybėse narėse, jų pobūdis ir mastas labai nevienodi. Iš esmės šiuo klausimu nėra duomenų ir neatlikta tyrimų (nei lyginamųjų tyrimų).
Todėl FRA ataskaitoje nagrinėjamos įvairios sunkumų, su kuriais susiduria pilietinės visuomenės organizacijos, veikiančios žmogaus teisių srityje ES, rūšys ir pobūdis. Joje taip pat aprašoma perspektyvi praktika, kurią pasitelkus galima kovoti su tokiomis nerimą keliančiomis tendencijomis.

Nors sunkumų patiriama visose ES valstybėse narėse, jų pobūdis ir mastas šalyse labai nevienodas. Susiduriama su tokiomis problemomis kaip nepalankūs teisės aktų pakeitimai arba netinkamas įstatymų įgyvendinimas; kliūtys, siekiant užsitikrinti finansinius išteklius ir savo tvarumą; sprendimų priėmėjų neprieinamumas ir sunkumai, patiriami siekiant prisidėti prie įstatymų kūrimo ir politikos formavimo; taip pat išpuoliai prieš žmogaus teisių gynėjus ir priekabiavimas prie jų, įskaitant neigiamą retoriką, kuria siekiama paneigti PVO teisėtumą ir jas stigmatizuoti. Pagrindinių teisių agentūros parengtoje išsamioje ataskaitoje atsižvelgiama į  įvairias sunkumų, su kuriais pilietinės visuomenės organizacijos susiduria visoje ES, rūšis ir pobūdį, taip pat atkreipiamas dėmesys į perspektyvią praktiką, kurią pasitelkus galima kovoti su tokiu nerimą keliančiu pobūdžiu.