8
March
2021

Kriminalità, sikurezza u drittijiet tal-vittmi - Sommarju - Stħarriġ dwar id-drittijiet fundamentali

Dan is-sommarju jippreżenta l-informazzjoni
intuwittiva prinċipali mit-tieni rapport prinċipali
tal-FRA bbażat fuq l-Istħarriġ tagħha dwar id-
Drittijiet Fundamentali. L-istħarriġ ġabar data minn
madwar 35,000 persuna dwar l-esperjenzi,
il-perċezzjonijiet u l-fehmiet tagħhom dwar firxa
ta’ kwistjonijiet li huma koperti b’mod varjat
mid-drittijiet tal-bniedem.
Ħarsa ġenerali

It-tieni rapport tal-FRA jiffoka fuq l-esperjenzi tan-nies bħala vittmi ta’ tipi magħżula ta’ kriminalità, inklużi l-vjolenza, il-fastidju, u d-delitti kontra l-proprjetà. Ir-rapport jeżamina wkoll kemm-il darba dawn ir-reati jiġu rrapportati lill-pulizija; kemm in-nies huma mħassbin li jesperjenzaw il-kriminalità; u kemm huma lesti li jintervjenu, jirrapportaw lill-pulizija jew, jekk jintalbu, jagħtu xhieda fil-qorti f’ċerti sitwazzjonijiet.

Ir-riżultati ppreżentati joffru l-ewwel data ta’ stħarriġ dwar il-kriminalità mill-UE kollha dwar l-esperjenzi tal-popolazzjoni ġenerali talvittimizzazzjoni kriminali, li tista’ tintuża biex tinforma l-politika u l-leġiżlazzjoni nazzjonali u tal-UE dwar il-vittmi tal-kriminalità.