8
March
2021

Brott, säkerhet och brottsoffers rättigheter - Sammanfattning - Undersökning om grundläggande rättigheter

Den här sammanfattningen innehåller de viktigaste
lärdomarna från FRA:s andra huvudrapport, som
baseras på undersökningen om grundläggande
rättigheter. I undersökningen samlades data in från
runt 35 000 människor om deras erfarenheter av,
inställning till och åsikter om en mängd frågor som
på olika sätt rör de mänskliga rättigheterna.
Översikt

FRA:s andra rapport är inriktad på människors erfarenheter av att vara brottsoffer för utvalda typer av brott, däribland våld, trakasserier och egendomsbrott. Dessutom undersöks hur ofta dessa brott anmäls till polisen, hur oroliga människor är över att utsättas för brott och hur villiga de skulle vara att ingripa, anmäla till polisen eller, om de tillfrågas, vittna i domstol i vissa situationer.

De resultat som presenteras utgör data från den första EU-omfattande brottsundersökningen av allmänhetens brottsoffererfarenheter, vilka kan användas som beslutsunderlag för politik och lagstiftning om brottsoffer på EU-nivå och nationell nivå.