Cover of Practical Tool for Guardians - Temporary protection for unaccompanied children fleeing Ukraine
24
November
2022

Ghid practic pentru tutori - Protecția temporară a minorilor neînsoțiți care fug din Ucraina

Agenția Uniunii Europene pentru Azil (EUAA) și Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) și-au unit forțele pentru a crea o serie de instrumente practice pentru tutorii minorilor neînsoțiți care au nevoie de protecție internațională. Obiectivul este de a-i sprijini pe tutori în sarcinile și responsabilitățile lor zilnice în timpul procedurii de azil, inclusiv în ceea ce privește procedura Dublin și protecția temporară.
Perspectivă

Sistemele de tutelă care să funcționeze funcționale sunt esențiale pentru promovarea intereselor superioare ale copilului și a drepturilor copiilor. Tutorii au responsabilitatea de a se asigura că, pe parcursul procedurii respective și până la identificarea unei soluții durabile pentru copil, sunt abordate orice nevoi juridice, sociale, medicale și psihologice.

În cadrul elaborării instrumentelor practice, EUAA și FRA s-au consultat cu Rețeaua europeană de tutelă prin intermediul unei evaluări rapide a nevoilor, pentru a defini obiectivele și aspectele acoperite de ghidurile practice.

Seria va include mai multe broșuri, diagrame și afișe, care vor fi adaptabile la contextul național în care tutorii și copiii lucrează împreună. Din acest motiv, au fost incluse casete editabile.

Având în vedere grupul-țintă pentru această serie, ghidul are la bază manualul privind tutela întocmit de FRA și Comisia Europeană și este în concordanță cu modulele de formare ale FRA pentru tutori,