14
October
2022

Kansallisten riippumattomien mekanismien perustaminen perusoikeuksien noudattamisen seurantaan EU:n ulkorajoilla

Perusoikeuksien toteutumista EU:n ulkorajoilla pitäisi seurata järjestelmällisesti ja säännöllisesti rajaturvallisuuden ylläpitämiseen liittyvissä eri toimissa. Näitä toimia ovat muun muassa rajavartiointi, kiinniottamiset maa-, meri- ja ilmarajoilla ja asianmukaiseen menettelyyn ohjaamista koskevan mekanismin käyttö, myös silloin, kun kyse on joukoittaisesta maahantulosta. Nämä yleiset ohjeet auttavat EU:n jäsenvaltioita perustamaan kansallisia riippumattomia mekanismeja perusoikeuksien noudattamisen seurantaan EU:n ulkorajoilla Euroopan komission 23. syyskuuta 2020 ehdottaman seulonta-asetuksen mukaisesti. EU:n perusoikeusvirasto laati nämä ohjeet komission pyynnöstä.
Yleiskatsaus

Seurannassa on tarkasteltava, miten näitä toimia toteutetaan. Siinä olisi esimerkiksi selvitettävä,

  • kohdellaanko rajalla olevia ihmisiä ihmisarvoisesti
  • kiinnitetäänkö haavoittuvassa asemassa oleviin henkilöihin erityistä huomiota
  • ovatko elinolot ensimmäisissä vastaanottotiloissa ja maahantulijoiden säilöönottoyksiköissä asianmukaiset
  • onko ihmisillä käytössään tehokkaita oikeussuojakeinoja.

Seurannassa olisi myös tarkasteltava varautumissuunnitelmien täytäntöönpanon vaikutuksia perusoikeuksiin, kun rajalle saapuu paljon ihmisiä.

Euroopan komissio ehdotti seulonta-asetusta 23. syyskuuta 2020. Ehdotukseen kuuluu jäsenvaltioiden velvoite perustaa riippumaton seurantamekanismi. Komissio pyysi 25. toukokuuta 2021 Euroopan unionin perusoikeusvirastoa laatimaan yleiset ohjeet ehdotetun seulonta-asetuksen 7 artiklan 2 kohdan perusteella. Artiklassa viitataan apuun, jota perusoikeusviraston olisi annettava jäsenvaltioille tällaisten kansallisten seurantajärjestelmien perustamisessa.