11
June
2020
Now available in all 24 official EU languages
12 August 2020

Zpráva o základních právech 2020 – stanoviska agentury FRA

Rok 2019 přinesl v oblasti ochrany základních práv
pokrok i nezdary. Zpráva o základních právech 2020
agentury FRA přináší přehled hlavního vývoje v této
oblasti a upozorňuje jak na úspěchy, tak na oblasti,
které i nadále vzbuzují obavy. Tato publikace
představuje stanoviska agentury FRA k hlavnímu
vývoji v uvedených tematických oblastech a souhrn
důkazů podporujících tato stanoviska. Poskytuje tak
hutný, ale informativní přehled hlavních problémů,
jimž EU a její členské státy čelí v oblasti základních
práv.