Spolupráce

Agentura FRA úzce spolupracuje se svými partnery na všech úrovních Evropské unie s cílem zajistit, aby její činnosti měly význam pro aktuální otázky základních práv i budoucí trendy. Agentura vede konzultace s širokou škálou zainteresovaných stran, aby zajistila, že její projekty reagují na konkrétní nedostatky a potřeby. Za účelem shromáždění znalostí a zdrojů agentura FRA koordinuje výzkum a sdílí odborné znalosti s velkým počtem organizací.

Agentura FRA průběžně spolupracuje s orgány EU a členskými státy s cílem poskytovat jim nezávislé odborné poradenství a analýzu základních práv. Vytvořila sítě a navázala kontakty s partnery na všech úrovních tak, aby její poradenství a výzkum mohly využívat osoby s rozhodovací pravomocí v rámci vlád členských států i EU.

V této souvislosti udržuje agentura FRA obzvláště úzké pracovní vztahy s:


Orgány a jinými institucemi EU

 


Členskými státy Evropské unie

 


Radou Evropy

 


Občanskou společností a Platformou pro základní práva

 


Vnitrostátními institucemi pro lidská práva, subjekty pro rovné zacházení a veřejnými ochránci práv

 


OSN, OBSE a dalšími mezinárodními organizacemi