Help us make the FRA website better for you!

Take part in a one-to-one session and help us improve the FRA website. It will take about 30 minutes of your time.

YES, I AM INTERESTED NO, I AM NOT INTERESTED

Žádosti o přístup k dokumentům

Typ žádosti

Typ žádosti

Osobní údaje

Zpracování osobních údajů uvedených ve formulářích žádostí o změnu politiky ochrany údajů, které stanoví nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů. Viz: http://fra.europa.eu/en/data-protection-statement a související informativní poznámka pro subjekty údajů žádající o přístup k dokumentům zde.

Informace týkající se vyžádaných dokumentů

Doručení
Pokud má dokument více než 20 stran, může být požadována úhrada nákladů na vyhotovení a odeslání kopií dokumentů.
6 + 5 =

Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.