Žiadosťou o prístup k dokumentom

Druh žiadosti

Druh žiadosti

Osobné údaje

Spracúvanie osobných údajov uvedených v žiadosti o prístup verejnosti k dokumentom podlieha politickým opatreniam v oblasti ochrany stanoveným v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov. Pozri stránku: http://fra.europa.eu/en/data-protection-statement a súvisiacu informačnú poznámku pre dotknuté osoby požadujúce prístup k dokumentom, ktorá sa nachádza tu.

Informácie o požadovanom dokumente, resp. o požadovaných dokumentoch

Zásielka
Náklady na vyhotovenie a zaslanie kópií sa môžu účtovať, ak veľkosť dokumentu presiahne 20 strán