16
January
2020

Právo na informace ― Návod pro odpovědné úřady jak snímat otisky prstů pro Eurodac

Tento leták má napomoci úředníkům a úřadům informovat žadatele o azyl a migranty srozumitelně a přístupnou cestou o zpracování jejich otisků prstů v systému Eurodac.
Přehled

Žadatelé o azyl a migranti zadržení na vnější hranici jsou povinni poskytnout otisky prstů. Při snímání otisků prstů mají osoby právo dozvědět se, kdo a proč zpracovává jejich osobní údaje. Mají právo vědět, jaká data jsou uchovávána a na jak dlouho. Měli by vědět, jak ke svým datům získat přístup, a v případě chyb je opravit nebo vymazat, a koho za tímto účelem kontaktovat.

Úředníci v praxi shledávají, že je poměrně náročné podat informaci o všech aspektech zpracování dat v okamžiku odběru otisků prstů. Lidé často nevědí, proč otisky prstů dávají a co se s nimi bude dít.