21
January
2019

Werken met Roma: Participatie en empowerment van lokale gemeenschappen - Samenvatting

Dit samenvattend rapport bevat de hoofdbevindingen van het veldwerk en de daarop gebaseerde adviezen van FRA.

In het hoofdrapport, Working with Roma: Participation and Empowerment of local communities, zijn de bevindingen van het veldwerk uitvoerig beschreven. Daarnaast zijn 21 locatieonderzoeken van de 11 deelnemende EU-lidstaten en video’s en andere materialen bij het hoofdverslag gevoegd. Deze zijn beschikbaar op de webpagina van het project.