8
June
2023

Zpráva o základních právech – 2023 Stanoviska agentury FRA

Rok 2022 přinesl v oblasti ochrany základních práv pokrok i nezdary. Zpráva o základních právech 2023 agentury FRA přináší přehled hlavního vývoje v této oblasti a upozorňuje jak na úspěchy, tak na oblasti, které i nadále vzbuzují obavy. Tato publikace představuje stanoviska agentury FRA k hlavnímu vývoji v uvedených tematických oblastech a souhrn důkazů podporujících tato stanoviska.
Downloads
08 June 2023
Overview

Tato zpráva poskytuje stručný, ale informativní přehled hlavních výzev v oblasti základních práv, kterým čelí EU a její členské státy.