Σχετικα με τον FRA

O FRA είναι το ανεξάρτητο κέντρο αναφοράς και αριστείας για την προαγωγή και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ΕΕ.
Συμβάλλουμε στο να γίνει η Ευρώπη ένας καλύτερος τόπος διαβίωσης και εργασίας. Συμβάλλουμε στην προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων όλων των ανθρώπων που ζουν στην ΕΕ.

Νέοι και νέες με διαφορετικό χρώμα δέρματος

Τα θεμελιώδη δικαιώματα παρέχονται σε όλους εντός της ΕΕ, ανεξαρτήτως του ποιοι είναι, τι πιστεύουν και πώς επιλέγουν να ζουν.

    Συμβάλλουμε στην προαγωγή και την προστασία των εν λόγω δικαιωμάτων, όπως είναι:

    • Η μη διακριτική μεταχείριση λόγω ηλικίας, αναπηρίας ή εθνοτικής καταγωγής
    • Η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
    • Η πρόσβαση των θυμάτων στη δικαιοσύνη

    Συνεργαζόμαστε με ενδιαφερόμενους φορείς σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. Η ομάδα μας ανταλλάσσει εμπεριστατωμένα στοιχεία και συμβουλές εμπειρογνωμόνων με τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και λήψης αποφάσεων.