Κοινωνία των πολιτών και πλατφόρμα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων

Image
Η πλατφόρμα θεμελιωδών δικαιωμάτων (FRP) είναι ο δίαυλος του FRA για τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ΕΕ.