Kansalaisyhteiskunta ja perusoikeusfoorumi

Perusoikeusfoorumi on kanava, jonka kautta perusoikeusvirasto tekee yhteistyötä ja vaihtaa tietoja EU:ssa perusoikeuksien alalla toimivien kansalaisjärjestöjen kanssa.

Mikä perusoikeusfoorumi on?

Perusoikeusfoorumi on perusoikeusviraston kanava kansalaisyhteiskunnan kanssa tehtävälle yhteistyölle.

Perusoikeusvirasto tekee yhteistyötä sellaisten kansalaisjärjestöjen kanssa, jotka harjoittavat toimintaansa eri puolilla EU:ta ja perusoikeusviraston toimintaan tarkkailijoina osallistuvissa valtioissa (Pohjois-Makedonia, Serbia, Albania).

Tämä yhteistyö määritellään perusoikeusviraston perustamisasetuksen 10 artiklassa.

Foorumin tehtävänkuvauksessa selitetään, miten tämä yhteistyö toimii.

Foorumin tehtävät

Foorumin tehtäviin kuuluu:

  • tietojenvaihto: perusoikeusvirasto ja foorumi jakavat säännöllisesti tietoja työstään ja muista tärkeistä kysymyksistä
  • aihekohtaisten tietojen ja strategisen neuvonnan antaminen perusoikeusvirastolle: perusoikeusvirasto pyytää aihekohtaisia tietoja ja strategista neuvontaa foorumiin kuuluvilta järjestöiltä
  • järjestöjen ja perusoikeusviraston välisten sekä järjestöjen keskinäisten yhteyksien luominen: perusoikeusviraston tehtävänä on edistää yhteyksiä foorumiin kuuluviin järjestöihin sekä näiden järjestöjen välillä
  • perusoikeusviraston välineiden ja resurssien tarjoaminen järjestöille: jotkin perusoikeusviraston materiaalit ja välineet ovat erityisen tärkeitä kansalaisjärjestöjen toimivuuden kannalta.

Ketkä voivat tehdä yhteistyötä perusoikeusfoorumissa?

Hyvin monenlaisia perusoikeuksien alalla toimintaansa harjoittavia organisaatioita pyydetään osallistumaan yhteistyöhön foorumissa. Näitä ovat esimerkiksi valtiosta riippumattomat organisaatiot; työntekijäjärjestöt, työnantajajärjestöt ja muut toimialajärjestöt; kirkot, uskonnolliset, elämänkatsomukselliset ja ei-tunnustukselliset järjestöt; korkeakoulut ja muut asiantuntijat kansainvälisistä tai eurooppalaisista järjestöistä. Organisaatiot ovat tervetulleita foorumiin riippumatta siitä, toimivatko ne paikallisella, kansallisella, EU:n vai kansainvälisellä tasolla.

Järjestön rekisteröiminen perusoikeusfoorumin tietokantaan

Kansalaisjärjestöt rekisteröityvät itse foorumin tietokantaan. Rekisteröityminen on maksutonta eikä siihen sovelleta aikarajoituksia. Järjestöt voivat myös poistaa itsensä foorumin rekisteristä milloin tahansa. Rekisteröityessään tietokantaan järjestöt sitoutuvat täyttämään foorumin tehtävänkuvauksen 2 artiklassa luetellut ehdot. Niitä ovat perusoikeuksien kunnioittaminen ja edistäminen sekä pidättäytyminen kaikenlaisesta henkilön tai ryhmän perusoikeuksia loukkaavasta toiminnasta. Perusoikeusfoorumi ei ole perusoikeusviraston organisaatio tai elin. Foorumilla ei ole ”jäseniä”.

Lisätietoja on saatavana rekisteröitymistä käsittelevällä sivulla.

Ota yhteyttä: Foorumi-työryhmän sähköpostiosoite on frp [@] fra.europa.eu