Yhteistyö

Perusoikeusvirasto tekee kumppaneidensa kanssa tiivistä yhteistyötä kaikilla Euroopan unionin tasoilla. Näin se varmistaa, että viraston toiminta vastaa perusoikeuskysymysten nykytilannetta ja tulevia kehityssuuntia. Virasto järjestää kuulemistilaisuuksia erilaisten sidosryhmien kanssa ja varmistaa siten, että sen hankkeilla vastataan erityisiin puutteisiin ja tarpeisiin. Perusoikeusvirasto kokoaa osaamista ja resursseja koordinoimalla tutkimusta ja jakamalla asiantuntemusta monien organisaatioiden kanssa.

Se tekee jatkuvasti yhteistyötä EU:n toimielinten ja jäsenvaltioiden kanssa voidakseen tarjota niille riippumatonta asiantuntijaneuvontaa ja laatia perusoikeuksia koskevia analyyseja. Virasto on luonut yhteyksiä kumppaneihinsa kaikilla tasoilla ja muodostanut verkostoja, jotta sen neuvonta- ja tutkimustyö saavuttaisi sekä jäsenvaltioiden hallitusten että EU:n päätöksentekijät.

Tätä varten perusoikeusvirasto pitää yllä erityisen läheistä työsuhdetta seuraaviin:


EU:n toimielimet ja muut elimet

 


Euroopan unionin jäsenvaltiot

 


Euroopan neuvosto

 


Kansalaisyhteiskunta ja perusoikeusfoorumi

 


Kansalliset ihmisoikeusinstituutiot, tasa-arvoelimet ja oikeusasiamiesinstituutiot

 


YK, Etyj ja muut kansainväliset organisaatiot