Samenwerking

Het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA), werkt nauw samen met zijn partners op alle niveaus van de Europese Unie om ervoor te zorgen dat zijn activiteiten relevant zijn voor actuele kwesties betreffende grondrechten en voor toekomstige ontwikkelingen. Het Bureau overlegt met zeer uiteenlopende belanghebbenden om ervoor te zorgen dat zijn projecten inspelen op specifieke hiaten en behoeften. FRA coördineert onderzoek en deelt expertise met een groot aantal organisaties om kennis en middelen te bundelen.

FRA werkt continu samen met instellingen en lidstaten van de EU om hen te voorzien van onafhankelijk deskundigenadvies en grondrechtelijke analyse. Het Bureau heeft netwerken opgezet en contacten gelegd met partners op alle niveaus, zodat besluitvormers in nationale overheden en de EU van het advies en onderzoek van het Bureau kunnen profiteren.

Binnen dit kader onderhoudt FRA met name nauwe zakelijke betrekkingen met:


EU-instellingen en andere organen

 


Lidstaten van de Europese Unie

 


Raad van Europa

 


Maatschappelijk middenveld en platform voor de grondrechten

 


Nationale mensenrechteninstituten, gelijkheidsorganen en ombudsinstellingen

 


VN, OVSE en andere internationale organisaties