Sodelovanje

Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA) tesno sodeluje s partnerskimi organizacijami na vseh ravneh Evropske unije, da bi ugotovila, ali njene dejavnosti ustrezajo trenutnim problematikam in prihodnjim težnjam na področju temeljnih pravic. Organizira posvetovanja z najrazličnejšimi deležniki in tako skrbi, da se s svojimi projekti odziva na posebne vrzeli in potrebe na zadevnem področju. Da bi na enem mestu zbrala najrazličnejša spoznanja in vire, s številnimi organizacijami usklajuje raziskave in si izmenjuje strokovno znanje.

Agencija v okviru stalnega sodelovanja z institucijami in državami članicami EU zagotavlja neodvisne strokovne nasvete in analize na področju temeljnih pravic. Vzpostavljene ima mreže in povezave s partnerskimi organizacijami na vseh ravneh, tako da nasveti in raziskave dosežejo nosilce odločitev v nacionalnih vladah in EU.

V tem okviru vzdržuje še posebno tesne delovne odnose z:


Institucijami in drugimi organi EU;

 


Državami članicami Evropske unije;

 


Svetom Evrope;

 


Civilno družbo in platformo za temeljne pravice;

 


Nacionalnimi institucijami za človekove pravice, organi za enakost in uradi varuhov človekovih pravic;

 


Združenimi narodi, OVSE in drugimi mednarodnimi organizacijami.