Samarbete

FRA har ett nära samarbete med sina partner på alla nivåer inom Europeiska unionen för att säkerställa att verksamheten är relevant för aktuella frågor om grundläggande rättigheter och framtida trender. Byrån håller samråd med en rad olika intressenter för att se till att dess projekt motsvarar specifika brister och behov. För att samla kunskap och resurser samordnar FRA forskning och delar expertkunskaper med ett stort antal organisationer.

FRA samarbetar kontinuerligt med EU:s institutioner och medlemsstater för att kunna ge dem oberoende expertråd och analyser av grundläggande rättigheter. Byrån har inrättat nätverk och etablerat förbindelser med partner på alla nivåer så att råd och forskning kan nå beslutsfattare inom nationella regeringar och EU.

Inom den här ramen har FRA särskilt nära förbindelser med:


EU:s institutioner och andra organ

 


Europeiska unionens medlemsstater

 


Europarådet

 


Civilsamhället och plattformen för grundläggande rättigheter

 


Nationella människorättsorganisationer, jämställdhetsorgan och ombudsmannainstitutioner.

 


FN, OSSE och övriga internationella organisationer