0 results found0 results found

App om stadgan för mobila enheter

En enda kontaktpunkt för mobila enheter.

Denna app för mobila enheter ger enkel tillgång till den fullständiga stadgetexten på alla språk. Den fungerar med både Apple och Android. Appen innehåller även rättsliga förklaringar av stadgans artiklar, tillhörande internationell rätt och EU-rätt samt EU-domstolen och ett urval av Europadomstolens och nationella domstolars rättspraxis som direkt hänvisar till någon av stadgans artiklar.

iOS APP ANDROID APP