0 results found0 results found

Karta praw podstawowych w aplikacji mobilnej

Mechanizm kompleksowej współpracy w zakresie praw podstawowych dla urządzeń mobilnych

Ta aplikacja na urządzenia mobilne z oprogramowaniem Apple lub Android zapewnia łatwy dostęp do pełnego tekstu Karty Praw Podstawowych we wszystkich językach. Zawiera także prawne wyjaśnienia artykułów Karty, powiązanego prawa międzynarodowego i prawa UE, i Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE) oraz szeroki wybór orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i orzecznictwa krajowego odnoszącego się bezpośrednio do jednego z artykułów Karty.

iOS APP ANDROID APP