22
March
2019

Karta praw podstawowych Unii Europejskiej – Stosowanie i wartość dodana w państwach członkowskich UE

Państwa członkowskie mają wyraźny obowiązek promowania stosowania Karty. Niniejsze noty informacyjne dla poszczególnych krajów wspierają te starania, podając przykłady wykorzystania Karty i podkreślając, w jaki sposób wnosi ona wartość dodaną.

Karta praw podstawowych Unii Europejskiej jest unijnym dokumentem określającym prawa człowieka. Zawiera 50 artykułów z  podstawowymi prawami i  zasadami, a następnie cztery artykuły z postanowieniami ogólnymi. Państwa członkowskie mają obowiązek poszanowania praw i  przestrzegania zasad Karty, gdy działają w  zakresie wiążącego prawa Unii. Jeżeli postanowienia Karty są wystarczająco precyzyjne i bezwarunkowe, mogą mieć bezpośredni wpływ na poziomie krajowym — na przykład w sądach krajowych. Na postanowienia Karty, które są „zasadami”, można się powoływać przed sądem wyłącznie wtedy, gdy zostały wdrożone aktami prawnymi lub wykonawczymi.

Austria flagAustria

EN (pdf 264KB)
DE (pdf 298KB)

Belgium flagBelgia

EN (pdf 260KB)
FR (pdf 286KB)
NL (pdf 283KB)

Bulgarian flagBulgaria

EN (pdf 261KB)
BG (pdf 309KB)

Croatian flagChorwacja

EN (pdf 260KB)
HR (pdf 282KB)

Cypriot flagCypr

EN (pdf 260KB)
EL (pdf 303KB)

Czechia flagCzechy

EN (pdf 261KB)
CS (pdf 288KB)

Denmark flagDania

EN (pdf 260KB)
DA (pdf 293KB)

Estonia flagEstonia

EN (pdf 259KB)
ET (pdf 279KB)

Finland flagFinlandia

EN (pdf 260KB)
FI (pdf 283KB)
SV (pdf 362KB)

France flagFrancja

EN (pdf 263KB)
FR (pdf 291KB)

Germany flagNiemcy

EN (pdf 261KB)
DE (pdf 294KB)

Greek flagGrecja

EN (pdf 260KB)
EL (pdf 302KB)

Hungary flagWęgry

EN (pdf 259KB)
HU (pdf 290KB)

Ireland flagIrlandia

EN (pdf 260KB)

Italy flagWłochy

EN (pdf 261KB)
IT (pdf 284KB)

Latvia flagŁotwa

EN (pdf 259KB)
LV (pdf 289KB)

Lithuania flagLitwa

EN (pdf 258KB)
LT (pdf 282KB)

Luxembourg flagLuksemburg

EN (pdf 262KB)
FR (pdf 288KB)

Malta flagMalta

EN (pdf 259KB)
MT (pdf 287KB)

Netherlands flagHolandia

EN (pdf 258KB)
NL (pdf 287KB)

Poland flagPolska

EN (pdf 237KB)
PL (pdf 286KB)

Portugal flagPortugalia

EN (pdf 260KB)
PT (pdf 286KB)

Romania flagRumunia

EN (pdf 258KB)
RO (pdf 285KB)

Slovakia flagSłowacja

EN (pdf 261KB)
SK (pdf 287KB)

Slovenia flagSłowenia

EN (pdf 260KB)
SL (pdf 281KB)

Spain flagHiszpania

EN (pdf 259KB)
ES (pdf 282KB)

Sweden flagSzwecja

EN (pdf 261KB)
SV (pdf 284KB)

United Kingdom flagZjednoczone Królestwo

EN (pdf 261KB)