22
March
2019

Listina základních práv EU v České republice

Listina základních práv Evropské unie je zákonem o lidských právech v EU. Obsahuje 50 článků, které popisují základní práva a zásady, po nichž následují 4 články s obecnými ustanoveními. Členské státy mají povinnost respektovat práva a dodržovat zásady Listiny vždy, když jednají v rámci závazného práva EU. Tam, kde jsou ustanovení Listiny dostatečně přesná a bezpodmínečná, mohou mít přímý účinek na vnitrostátní úrovni – například ve vnitrostátních soudních síních. Ustanovení Listiny, která jsou „zásadami“, se lze dovolávat pouze u soudu, pokud jsou prováděna legislativními nebo výkonnými akty.

Členské státy mají výslovnou povinnost podporovat uplatňování Listiny. Tento přehled vypracovaný speciálně pro výše uvedenou zemi podporuje toto úsilí tím, že uvádí příklady použití Listiny a zdůrazňuje její přidanou hodnotu.

Austria flagRakousko

EN (pdf 264KB)
DE (pdf 298KB)

Belgium flagBelgie

EN (pdf 260KB)
FR (pdf 286KB)
NL (pdf 283KB)

Bulgarian flagBulharsko

EN (pdf 261KB)
BG (pdf 309KB)

Croatian flagChorvatsko

EN (pdf 260KB)
HR (pdf 282KB)

Cypriot flagKypr

EN (pdf 260KB)
EL (pdf 303KB)

Czechia flagČesko

EN (pdf 261KB)
CS (pdf 288KB)

Denmark flagDánsko

EN (pdf 260KB)
DA (pdf 293KB)

Estonia flagEstonsko

EN (pdf 259KB)
ET (pdf 279KB)

Finland flagFinsko

EN (pdf 260KB)
FI (pdf 291KB)

France flagFrancie

EN (pdf 263KB)
FR (pdf 291KB)

Germany flagNěmecko

EN (pdf 261KB)
DE (pdf 294KB)

Greek flagŘecko

EN (pdf 260KB)
EL (pdf 302KB)

Hungary flagMaďarsko

EN (pdf 259KB)
HU (pdf 290KB)

Ireland flagIrsko

EN (pdf 260KB)

Italy flagItálie

EN (pdf 261KB)
IT (pdf 284KB)

Latvia flagLotyšsko

EN (pdf 259KB)
LV (pdf 289KB)

Lithuania flagLitva

EN (pdf 258KB)
LT (pdf 282KB)

Luxembourg flagLucembursko

EN (pdf 262KB)
FR (pdf 288KB)

Malta flagMalta

EN (pdf 259KB)
MT (pdf 287KB)

Netherlands flagNizozemsko

EN (pdf 258KB)
NL (pdf 287KB)

Poland flagPolsko

EN (pdf 237KB)
PL (pdf 286KB)

Portugal flagPortugalsko

EN (pdf 260KB)
PT (pdf 286KB)

Romania flagRumunsko

EN (pdf 258KB)
RO (pdf 285KB)

Slovakia flagSlovensko

EN (pdf 261KB)
SK (pdf 287KB)

Slovenia flagSlovinsko

EN (pdf 260KB)
SL (pdf 281KB)

Spain flagŠpanělsko

EN (pdf 259KB)
ES (pdf 282KB)

Sweden flagŠvédsko

EN (pdf 261KB)
SV (pdf 284KB)

United Kingdom flagSpojené království

EN (pdf 261KB)