Publication date: 22 March 2019

Charta základných práv EÚ – Použitie a pridaná hodnota v členských štátoch EÚ

Členské štáty sú výslovne povinné podporovať uplatňovanie charty. Tieto prehľady jednotlivých krajín podporujú túto snahu tým, že poskytujú príklady jej uplatňovania a zdôrazňujú, akým spôsobom charta vytvára pridanú hodnotu.

Overview

Charta základných práv Európskej únie je zákonom o  ľudských právach pre EÚ. Obsahuje 50 článkov s  hmotnými právami a  zásadami, po  ktorých nasledujú štyri články so všeobecnými ustanoveniami. Členské štáty sú povinné rešpektovať tieto práva a dodržiavať zásady charty, ak konajú v rámci záväzného práva EÚ. Ustanovenia charty, ktoré sú dostatočne presné a bezpodmienečné, môžu mať priamy vplyv na vnútroštátnej úrovni – napríklad pred národnými súdmi. Domáhať sa ustanovení charty, ktoré sú „zásadami“, je možné len v  prípade, že sú vykonávané prostredníctvom legislatívnych aktov alebo aktov výkonnej moci.

Austria flagRakúsko

EN (pdf 264KB)
DE (pdf 298KB)

Belgium flagBelgicko

EN (pdf 260KB)
FR (pdf 286KB)
NL (pdf 283KB)

Bulgarian flagBulharsko

EN (pdf 261KB)
BG (pdf 309KB)

Croatian flagChorvátsko

EN (pdf 260KB)
HR (pdf 282KB)

Cypriot flagCyprus

EN (pdf 260KB)
EL (pdf 303KB)

Czechia flagČesko

EN (pdf 261KB)
CS (pdf 288KB)

Denmark flagDánsko

EN (pdf 260KB)
DA (pdf 293KB)

Estonia flagEstónsko

EN (pdf 259KB)
ET (pdf 279KB)

Finland flagFínsko

EN (pdf 260KB)
FI (pdf 283KB)
SV (pdf 362KB)

France flagFrancúzsko

EN (pdf 263KB)
FR (pdf 291KB)

Germany flagNemecko

EN (pdf 261KB)
DE (pdf 294KB)

Greek flagGrécko

EN (pdf 260KB)
EL (pdf 302KB)

Hungary flagMaďarsko

EN (pdf 259KB)
HU (pdf 290KB)

Ireland flagÍrsko

EN (pdf 260KB)

Italy flagTaliansko

EN (pdf 261KB)
IT (pdf 284KB)

Latvia flagLotyšsko

EN (pdf 259KB)
LV (pdf 289KB)

Lithuania flagLitva

EN (pdf 258KB)
LT (pdf 282KB)

Luxembourg flagLuxembursko

EN (pdf 262KB)
FR (pdf 288KB)

Malta flagMalta

EN (pdf 259KB)
MT (pdf 287KB)

Netherlands flagHolandsko

EN (pdf 258KB)
NL (pdf 287KB)

Poland flagPoľsko

EN (pdf 237KB)
PL (pdf 286KB)

Portugal flagPortugalsko

EN (pdf 260KB)
PT (pdf 286KB)

Romania flagRumunsko

EN (pdf 258KB)
RO (pdf 285KB)

Slovakia flagSlovensko

EN (pdf 261KB)
SK (pdf 287KB)

Slovenia flagSlovinsko

EN (pdf 260KB)
SL (pdf 281KB)

Spain flagŠpanielsko

EN (pdf 259KB)
ES (pdf 282KB)

Sweden flagŠvédsko

EN (pdf 261KB)
SV (pdf 284KB)

United Kingdom flagSpojene kralovstvo

EN (pdf 261KB)

 

Related