Systems

Charta základných práv EÚ

Highlights

 • Country sheets
  22
  March
  2019
  Členské štáty sú výslovne povinné podporovať uplatňovanie charty. Tieto prehľady jednotlivých krajín podporujú túto snahu tým, že poskytujú príklady jej uplatňovania a zdôrazňujú, akým spôsobom charta vytvára pridanú hodnotu.
 • Page
  Základné práva predstavujú hlavné práva a slobody, ktoré majú všetci ľudia v EÚ. Tieto práva sú rovnaké bez ohľadu na to, odkiaľ pochádzate, v čo veríte alebo ako žijete.
 • Infographic
  Fundamental Rights Report 2019: The Charter of Fundamental Rights is the EU’s bill of human rights.
  These rights and principles have to be respected and promoted by EU
  institutions and Member States whenever they act within EU law.
  Approaching the Charter’s 10th anniversary, Member States do not
  yet make full use of the potential it offers.
Products
The Agency provides support and expertise on the EU Charter at different governance levels by delivering a series of products related to the Fundamental Rights Charter of the European Union.
Key statements from the FRA/Euractiv online event Reinforcing the EU Charter: rights of people in the EU in the next decade, 7 December 2020.
11
June
2020
In diesem Fokus wird die Anwendung der Charta der Grundrechte
der Europäischen Union, die seit zehn Jahren rechtsverbindlich
ist, näher beleuchtet. Auf EU-Ebene hat sie an Außenwirkung
gewonnen und Impulse für eine neue Grundrechtekultur
gesetzt. Auf nationaler Ebene sind der Bekanntheitsgrad und die
Anwendung der Charta begrenzt. Die Gerichte nutzen die Charta in
zunehmendem Maße, was deutlich macht, welche Wirkung dieses
moderne Instrument besitzt. Von Regierungen und Parlamenten
wird sie jedoch kaum genutzt. So gibt es beispielsweise nur wenige
Anhaltspunkte dafür, dass die einzelstaatlichen Rechtsvorschriften,
mit denen EU-Recht umgesetzt wird, regelmäßig daraufhin
überprüft werden, ob sie mit der Charta im Einklang stehen.
Check out the EU's modern human rights catalogue and its chapter about Justice.
Check out the EU's modern human rights catalogue and its chapter about Freedoms.
Check out the EU's modern human rights catalogue and its chapter about Equality.
Check out the EU's modern human rights catalogue and its chapter about Citizens' Rights.
Check out the EU's modern human rights catalogue and its chapter about Solidarity.
Improve law and policies by always checking the applicability of the Charter!
Check out the EU's modern human rights catalogue and its chapters starting with Dignity.
Check out the EU's modern human rights catalogue! The Charter celebrates this year its 10th anniversary since it became legally binding!
12
November
2019
The Charter is most effective, and has a real impact on people’s lives, when
parliaments, governments and courts at local, regional and national levels all actively
apply it. The national sphere is particularly relevant. A strong fundamental rights
architecture and committed national governments and parliaments are key to letting
the Charter unfold its potential at this level. Civil society organisations (CSOs) and
national human rights institutions (NHRIs) are also crucial given their contributions to
the protection and promotion of Charter rights.
Fundamental Rights Report 2019: The Charter of Fundamental Rights is the EU’s bill of human rights.
These rights and principles have to be respected and promoted by EU
institutions and Member States whenever they act within EU law.
Approaching the Charter’s 10th anniversary, Member States do not
yet make full use of the potential it offers.
22
March
2019
Členské štáty sú výslovne povinné podporovať uplatňovanie charty. Tieto prehľady jednotlivých krajín podporujú túto snahu tým, že poskytujú príklady jej uplatňovania a zdôrazňujú, akým spôsobom charta vytvára pridanú hodnotu.
23
October
2018
BG, DA and EL versions now available
04 November 2020
Možno o nej povedať, že je to veľmi progresívny súbor ľudských práv zahŕňajúci množstvo práv, ktoré v iných zaužívaných listinách základných práv a slobôd chýbajú, a na papieri vyzerá skutočne dobre. Kto pozná základné zásady práva EÚ, dokáže väčšinou hneď vysypať z rukáva, že charta je vždy záväzná pre EÚ a pre členské štáty je záväzná výlučne vtedy, ak „vykonávajú právo EÚ“. Čo však tieto slová z článku 51 charty, ktoré tak často citujeme, reálne znamenajú?
1
October
2018
With this Opinion, FRA aims to contribute to the European Parliament's own-initiative report on the “Implementation of the Charter of Fundamental Rights of the European Union in the EU institutional framework”, being prepared in the Parliament’s Committee for Constitutional Affairs (AFCO). The request aims at understanding the interaction between the Charter’s implementation at national and EU level, and whether there are “instruments, mechanisms and practices” available at EU level to assist Member States to better implement the Charter.
19
February
2016
This leaflet explains how national parliaments, governments and courts can use the Charter and shows how the Charter was used at the national level in 2015.
10
October
2012
Copenhagen Seminar Report
Danish Presidency of the Council of the EU and EU Agency for Fundamental Rights (15–16 March 2012)
Základné práva predstavujú hlavné práva a slobody, ktoré majú všetci ľudia v EÚ. Tieto práva sú rovnaké bez ohľadu na to, odkiaľ pochádzate, v čo veríte alebo ako žijete.