You are here:

Rada Európy

Na zabezpečenie komplementárnosti a pridanej hodnoty agentúra koordinuje svoje činnosti s činnosťami Rady Európy, najmä pokiaľ ide o jej ročný pracovný program a spoluprácu s občianskou spoločnosťou. Na tento účel Európske spoločenstvo uzavrelo dohodu s Radou Európy s cieľom nadviazať úzku spoluprácu medzi Radou Európy a agentúrou. Pán Philipp Boillat bol v júli 2020 nominovaný Radou Európy ako nezávislá osoba na zasadnutia vo výkonnej rade a správnej rade agentúry FRA a pán Lawrence Early bol nominovaný ako náhradník.

Nezávislá osoba vymenovaná Radou Európy sa zúčastňuje na rozhodovaní správnej rady, ktorá prijíma konkrétne ročný pracovný program a výročnú správu a vymenúva členov vedeckého výboru.

Philippe Boillat je nástupcom prof. Rainera Hofmanna. Predchádzajúcimi členmi boli pani de Boer-Buquicchio a pán Guy De Vel.

FRA úzko spolupracuje s týmito orgánmi Rady Európy:

Kontakt:

Massimo Toschi, kontaktná osoba FRA pre spoluprácu s Radou Európy
FRA_CoEcooperation(at)fra.europa.eu

Downloads

Publication date: 01 February 2021

Overview of the cooperation between the European Union Agency for Fundamental Rights and the Council of Europe 2020

Publication date: 20 February 2020

Overview of the cooperation between the European Union Agency for Fundamental Rights and the Council of Europe 2019

Publication date: 11 April 2019

Overview of the cooperation between the European Union Agency for Fundamental Rights and the Council of Europe (1 January 2018 – 31 December 2018)

Publication date: 14 March 2018

EU priorities for cooperation with the Council of Europe in 2018-2019 (leaflet)

Publication date: 14 March 2018

EU priorities for cooperation with the Council of Europe in 2018-2019

Publication date: 09 March 2018

Overview of the cooperation between the European Union Agency for Fundamental Rights and the Council of Europe (1 January 2017 – 31 December 2017)

Publication date: 04 December 2017

Overview of the cooperation between FRA and the Council of Europe

Publication date: 25 February 2015

Overview of the cooperation between the European Union Agency for Fundamental Rights and the Council of Europe 2013-2014

Publication date: 28 November 2013

Overview of the cooperation between the European Union Agency for Fundamental Rights and the Council of Europe 2012-2013

Publication date: 03 December 2012

Overview of the cooperation between the European Union Agency for Fundamental Rights and the Council of Europe 2011-2012

Publication date: 15 July 2008

Agreement between the European Community and the Council of Europe on cooperation between the European Union Agency for Fundamental Rights and the Council of Europe (.00 KB)