Euroopa Nõukogu

Et tagada täiendavus ja lisaväärtus, kooskõlastab amet oma tegevuse Euroopa Nõukogu tegevusega, eelkõige seoses oma aasta tööprogrammiga ning kodanikuühiskonnaga tehtava koostööga. Selleks sõlmis Euroopa Ühendus kokkuleppe Euroopa Nõukoguga, et luua Euroopa Nõukogu ja ameti vahel tihe koostöö. 2020. aasta juulis nimetas Euroopa Nõukogu ametisse Philippe Boillat’ kui sõltumatu isiku, kes osaleb FRA juhatuse ja haldusnõukogu tegevuses, ning Lawrence Early tema asendajana.

Euroopa Nõukogu määratud sõltumatu isik osaleb otsuste tegemisel haldusnõukogus, mis eelkõige võtab vastu aasta tööprogrammi ja aastaaruande ning nimetab ametisse teaduskomitee liikmed.

Philippe Boillat’ eelkäija sellel ametikohal oli professor Rainer Hofmann. Eelmised liikmed olid Maud de Boer-Buquicchio ja Guy De Vel.

FRA teeb tihedat koostööd järgmiste Euroopa Nõukogu organitega:

Kontakt:

Massimo Toschi, FRA kontaktisik Euroopa Nõukoguga tehtava koostöö asjus
FRA_CoEcooperation(at)fra.europa.eu

Downloads