Raad van Europa

Om complementariteit en toegevoegde waarde te garanderen, coördineert het Bureau zijn activiteiten met die van de Raad van Europa, met name ten aanzien van zijn jaarlijks werkprogramma en samenwerking met het maatschappelijk middenveld. Met dit doel is de Europese Gemeenschap een overeenkomst aangegaan met de Raad van Europa teneinde nauwe samenwerking tussen de Raad en het Bureau te bewerkstelligen. In juli 2020 heeft de Raad van Europa Philippe Boillat aangewezen als onafhankelijke persoon in de raad van bestuur en het dagelijks bestuur van FRA, en Lawrence Early aangewezen als plaatsvervanger.

De door de Raad van Europa aangestelde onafhankelijke persoon neemt deel aan de besluitvorming van het dagelijks bestuur, dat met name het jaarlijks werkprogramma en het jaarverslag aanneemt en de leden van het wetenschappelijk comité aanstelt.

Philippe Boillat volgt prof. Rainer Hofmann op. De vorige leden waren mevrouw De Boer-Buquicchio en de heer Guy De Vel.

FRA werkt nauw samen met de volgende organen van de Raad van Europa:

Contact:

Massimo Toschi, contactpersoon van FRA inzake samenwerking met de Raad van Europa
FRA_CoEcooperation(at)fra.europa.eu

Downloads