Europarådet

Med henblik på at sikre komplementaritet og merværdi koordinerer agenturet sine aktiviteter med Europarådets, navnlig for så vidt angår det årlige arbejdsprogram og samarbejde med civilsamfundet. Det Europæiske Fællesskab indgik med henblik herpå en aftale med Europarådet om at etablere et tæt samarbejde mellem sidstnævnte og agenturet. I juli 2020 udpegede Europarådet Philippe Boillat som uafhængig person til FRA's forretningsudvalg og FRA's bestyrelse og Lawrence Early som suppleant.

Den uafhængige person, der er udpeget af Europarådet, deltager i bestyrelsens beslutningsproces, hvor især det årlige arbejdsprogram og årsrapporten vedtages, og medlemmer af det videnskabelige udvalg udpeges.

Philippe Boillat efterfølger prof. Rainer Hofmann. De tidligere medlemmer var Maud de Boer-Buquicchio og Guy De Vel.

FRA arbejder tæt sammen med følgende organer i Europarådet:

Kontakt:

Massimo Toschi, FRA's kontakt for samarbejdet med Europarådet
FRA_CoEcooperation(at)fra.europa.eu

Downloads