EU's rammer under CRPD – overvågning

EU's rammer indsamler data og oplysninger for at kontrollere, at EU-retten og dens anvendelse er i overensstemmelse med CRPD.

Sådan overvåger medlemmerne af EU's rammer CRPD

Europa-Parlamentet overvåger anvendelsen af EU-retten gennem gennemførelsesrapporter, menneskerettighedsrapporter, mundtlige forespørgsler, undersøgelser og gennemførelsesvurderinger.

Herunder især:

  • Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EMPL), som er ansvarligt for alle aspekter af socialpolitikken og for forskelsbehandling på grund af handicap på arbejdspladsen og på arbejdsmarkedet
  • Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (LIBE), som er ansvarligt for beskyttelse inden for EU-området af borgernes rettigheder, menneskerettigheder og grundlæggende rettigheder samt for foranstaltninger til bekæmpelse af alle andre former for forskelsbehandling, herunder på grund af handicap, som ikke er baseret på køn eller forekommer på arbejdspladsen og på arbejdsmarkedet
  • Præsidiets arbejdsgruppe om ligestilling og mangfoldighed fører tilsyn med de administrative foranstaltninger for at gennemføre CRPD i Parlamentets generalsekretariat.

Den Europæiske Ombudsmand:

Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA):

Det Europæiske Handicapforum (EDF):