FRANET

FRANET er agenturets tværfaglige forskningsnetværk. Det består af kontrahenter i hver EU-medlemsstat, Det Forenede Kongerige samt lande med observatørstatus, som, efter anmodning, leverer relevante data til FRA om spørgsmål vedrørende grundlæggende rettigheder for at bidrage til agenturets komparative analyser.

Agenturet begyndte at bruge FRANET's tjenesteydelser i november 2018.