FRANET

FRANET yra agentūros daugiadisciplinis mokslinių tyrimų tinklas. Jį sudaro kiekvienos ES valstybės narės, Jungtinės Karalystės ir stebėtojo statusą turinčių šalių rangovai, kurie paprašius teikia pagrindinėms agentūroms reikalingus duomenis pagrindinių teisių klausimais, kad būtų lengviau atlikti lyginamąją agentūros analizę.

Het Bureau neemt sinds november 2018 de diensten van FRANET af.