FRANET

FRANET jest multidyscyplinarną siecią badawczą agencji. Skupia ona wykonawców w każdym państwie członkowskim UE, w Zjednoczonym Królestwie oraz w krajach posiadających status obserwatora, którzy na wniosek FRA przekazują jej odpowiednie dane dotyczące kwestii związanych z prawami podstawowymi, aby umożliwić jej prowadzenie analiz porównawczych.

Agencja korzysta z usług FRANET-u od listopada 2018 r.