FRANET

Is é FRANET líonra taighde ildisciplínigh na Gníomhaireachta. Tá sé comhdhéanta de chonraitheoirí i ngach Ballstát AE, sa Ríocht Aontaithe agus i dtíortha a bhfuil stádas Breathnóra acu, a sholáthraíonn sonraí ábhartha do FRA faoi shaincheisteanna sa réimse um chearta bunúsacha arna iarraidh sin chun anailísí comparáideacha na Gníomhaireachta a éascú.

Thosaigh an Ghníomhaireacht ag baint úsáid as seirbhísí FRANET i mí na Samhna 2018.