You are here:

Teideal I Dínit

 • Airteagal 1 - Dínit an duine

   Tá dínit an duine dosháraithe. Ní mór an dínit sin a urramú agus a chosaint..

 • Airteagal 2 - Ceart chun beatha

   1. Tá ag gach duine an ceart chun beatha.

   2. Ní dhéanfar aon duine a dhaoradh chun pionós an bháis ná a chur chun báis.

 • Airteagal 3 - An ceart chun iomláine an duine

   1. Tá ag gach duine an ceart go dtabharfar meas ar a iomláine nó ar a hiomláine choirp agus mheabhrach.

   2. I réimsí na míochaine agus na bitheolaíochta, ní mór na nithe seo a leanas go háirithe a urramú:

   (a) toiliú saor feasach an duine i dtrácht, de réir na nósanna imeachta atá leagtha síos le dlí;

   (b) toirmeasc ar chleachtais dea-ghinice, go háirithe na cleachtais sin arb é is aidhm dóibh daoine a roghnú;

   (c) toirmeasc ar fhoinse bhrabúis a dhéanamh den chorp daonna agus de bhaill den chorp, ina gcáil mar chorp agus mar bhaill den chorp;

   (d) toirmeasc ar chlónáil atáirgeach daoine..

 • Airteagal 4 - Toirmeasc ar chéastóireacht agus ar íde nó ar phionós atá mídhaonna nó táireach

   Ní dhéanfar céastóireacht ar aon duine ná ní chuirfear aon íde nó pionós atá mídhaonna nó táireach ar aon duine..

 • Airteagal 5 - Toirmeasc ar an sclábhaíocht agus ar shaothar éignithe

   1. Ní dhéanfar aon duine a choimeád faoi sclábhaíocht nó faoi dhaoirse.

   2. Ní dhéanfar iallach a chur ar aon duine saothar éignithe nó éigeantach a dhéanamh.

   3. Toirmisctear an gháinneáil ar dhaoine.

Teideal I Dínit