eu-charter

Povelja o temeljnim pravima Europske unije

Glava I

Dostojanstvo

 • Ljudsko dostojanstvo je nepovredivo. Ono mora biti poštovano i zaštićeno.

 • 1. Svatko ima pravo na život.
  2. Nitko ne smije biti osuñen na smrt ili pogubljen.

 • 1. Svatko ima pravo na poštovanje njegove ili njezine tjelesne i duhovne cjelovitosti. U području medicine i biologije osobito se mora poštovati sljedeće: slobodni pristanak osobe o kojoj je riječ, na temelju njezine obaviještenosti i u skladu s postupcima utvrñenima zakonom;
  (b) zabrana eugeničkih postupaka, osobito onih čiji je cilj odabiranje meñu ljudima;
  (c) zabrana korištenja ljudskog tijela i njegovih dijelova kao izvora financijske koristi;
  (d) zabrana reproduktivnog kloniranja ljudskih bića.

 • Nitko ne smije biti podvrgnut mučenju, neljudskom ili ponižavajućem postupanju ili kažnjavanju.

 • 1. Nitko se ne smije držati u ropstvu ili ropstvu sličnom odnosu.
  2. Ni od koga se ne smije zahtijevati da obavlja prisilni ili obvezni posao.
  3. Zabranjeno je trgovanje ljudima.

Glava I

Dostojanstvo