You are here:

Glava I Dostojanstvo

 • Članak 1 - Ljudsko dostojanstvo

   Ljudsko dostojanstvo je nepovredivo. Ono mora biti poštovano i zaštićeno.

 • Članak 2 - Pravo na život

   1. Svatko ima pravo na život.
   2. Nitko ne smije biti osuñen na smrt ili pogubljen.

 • Članak 3 - Pravo na cjelovitost osobe

   1. Svatko ima pravo na poštovanje njegove ili njezine tjelesne i duhovne cjelovitosti. U području medicine i biologije osobito se mora poštovati sljedeće: slobodni pristanak osobe o kojoj je riječ, na temelju njezine obaviještenosti i u skladu s postupcima utvrñenima zakonom;
   (b) zabrana eugeničkih postupaka, osobito onih čiji je cilj odabiranje meñu ljudima;
   (c) zabrana korištenja ljudskog tijela i njegovih dijelova kao izvora financijske koristi;
   (d) zabrana reproduktivnog kloniranja ljudskih bića.

 • Članak 4 - Zabrana mučenja i neljudskog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja

   Nitko ne smije biti podvrgnut mučenju, neljudskom ili ponižavajućem postupanju ili kažnjavanju.

 • Članak 5 - Zabrana ropstva i prisilnog rada

   1. Nitko se ne smije držati u ropstvu ili ropstvu sličnom odnosu.
   2. Ni od koga se ne smije zahtijevati da obavlja prisilni ili obvezni posao.
   3. Zabranjeno je trgovanje ljudima.

Glava I Dostojanstvo