eu-charter

EU Charter of Fundamental Rights

Glava I

Dostojanstvo

  • Ljudsko dostojanstvo je nepovredivo. Ono mora biti poštovano i zaštićeno.
  • 1. Svatko ima pravo na život. 2. Nitko ne smije biti osuñen na smrt ili pogubljen.
  • 1. Svatko ima pravo na poštovanje njegove ili njezine tjelesne i duhovne cjelovitosti. U području medicine i biologije osobito se mora poštovati sljedeće: slobodni pristanak osobe o kojoj je riječ, na temelju njezine obaviještenosti i u skladu s postupcima utvrñenima zakonom; (b) zabrana eugeničkih postupaka, osobito onih čiji je cilj odabiranje meñu ljudima; (c) zabrana korištenja ljudskog tijela i njegovih dijelova kao izvora financijske koristi; (d) zabrana reproduktivnog kloniranja ljudskih bića.
  • Nitko ne smije biti podvrgnut mučenju, neljudskom ili ponižavajućem postupanju ili kažnjavanju.
  • 1. Nitko se ne smije držati u ropstvu ili ropstvu sličnom odnosu. 2. Ni od koga se ne smije zahtijevati da obavlja prisilni ili obvezni posao. 3. Zabranjeno je trgovanje ljudima.

Glava I

Dostojanstvo