eu-charter

Az Európai Unió Alapjogi Chartája

I. Cím

Méltóság

 • Az emberi méltóság sérthetetlen. Tiszteletben kell tartani, és védelmezni kell.

 • (1) Minden embernek joga van az élethez.

  (2) Senkit sem lehet halálra ítélni vagy kivégezni.

 • (1) Mindenkinek joga van a testi és szellemi sérthetetlenséghez.

  (2) Az orvostudomány és a biológia területén különösen a következőket kell tiszteletben tartani:

  a) az érintett személy szabad és tájékoztatáson alapuló beleegyezése a törvényben megállapított eljárásoknak megfelelően,

  b) az eugenikai, különösen az egyedkiválasztást célzó gyakorlat tilalma,

  c) az emberi test és részei ekként történő, haszonszerzési célú felhasználásának tilalma,

  d) az emberi lények szaporítási célú klónozásának tilalma.

 • Senkit sem lehet kínzásnak, embertelen vagy megalázó bánásmódnak vagy büntetésnek alávetni..

 • (1) Senkit sem lehet rabszolgaságban vagy szolgaságban tartani.

  (2) Senkit sem lehet kényszermunkára vagy kötelező munkára igénybe venni.

  (3) Tilos emberi lényekkel kereskedni.

I. Cím

Méltóság