You are here:

I. Cím Méltóság

 • 1. cikk- Az emberi méltóság

   Az emberi méltóság sérthetetlen. Tiszteletben kell tartani, és védelmezni kell.

 • 2. cikk- Az élethez való jog

   (1) Minden embernek joga van az élethez.

   (2) Senkit sem lehet halálra ítélni vagy kivégezni.

 • 3. cikk- A személyi sérthetetlenséghez való jog

   (1) Mindenkinek joga van a testi és szellemi sérthetetlenséghez.

   (2) Az orvostudomány és a biológia területén különösen a következőket kell tiszteletben tartani:

   a) az érintett személy szabad és tájékoztatáson alapuló beleegyezése a törvényben megállapított eljárásoknak megfelelően,

   b) az eugenikai, különösen az egyedkiválasztást célzó gyakorlat tilalma,

   c) az emberi test és részei ekként történő, haszonszerzési célú felhasználásának tilalma,

   d) az emberi lények szaporítási célú klónozásának tilalma.

 • 4. cikk- A kínzás és az embertelen vagy megalázó bánásmód és büntetés tilalma

   Senkit sem lehet kínzásnak, embertelen vagy megalázó bánásmódnak vagy büntetésnek alávetni..

 • 5. cikk- A rabszolgaság és a kényszermunka tilalma

   (1) Senkit sem lehet rabszolgaságban vagy szolgaságban tartani.

   (2) Senkit sem lehet kényszermunkára vagy kötelező munkára igénybe venni.

   (3) Tilos emberi lényekkel kereskedni.

I. Cím Méltóság