Az uniós CRPD-keretrendszer – védelem

A CRPD elfogadásával az EU kötelezettséget vállalt az egyezmény végrehajtására az uniós Szerződésekben meghatározott, az EU illetékességébe tartozó területeken. A CRPD-ben szereplő területek és kérdések közül sok az uniós tagállamok felelősségi körébe tartozik

A CRPD elfogadásával az EU kötelezettséget vállalt az egyezmény végrehajtására az uniós Szerződésekben meghatározott, az EU illetékességébe tartozó területeken. A CRPD-ben szereplő területek és kérdések közül sok az uniós tagállamok felelősségi körébe tartozik.

Ha Ön az EU valamely tagállamának állampolgára, ha a tagállamok egyikében él, vagy ha vállalkozást működtet az EU területén, akkor az uniós jog szerint különféle jogok illetik meg.

A személyeknek az uniós jog megsértésével szembeni védelme elsősorban a nemzeti ellenőrzési keretrendszerek és a bíróságok hatáskörébe tartozik. Ha tehát úgy ítéli meg, hogy a nemzeti hatóságok nem tartották tiszteletben ezeket a jogait, először a tagállami szervekhez kell fordulnia az ügyben.

Ha azonban az Ön helyzetére közvetlenül alkalmazandó uniós jogszabályt érint az ügye, az EU is a segítségére lehet.

Hogyan védik az uniós keretrendszer tagjai a CRPD szerinti jogokat

Az uniós keretrendszer tagjai, köztük az Európai Parlament és az európai ombudsman különféle intézkedéseket tehetnek.

Az Európai Parlamenthez intézett petíciók hasznos eszközt adnak az uniós polgárok kezébe, hogy hivatalos meghallgatást nyerhessenek az uniós intézményeknél, ezáltal közvetlen kapcsolatba kerüljenek a választott képviselőikkel. A petíciók egyúttal felhívják a Parlament figyelmét az uniós jogszabályok megsértésére vagy helytelen alkalmazására. Az Európai Parlamenten belül a Petíciós Bizottság felel a petíciók kezeléséért.

Az európai ombudsman az Európai Unió intézményeinél, szerveinél és hivatalainál előforduló hivatali visszásságokról szóló panaszokat vizsgálja ki. Amennyiben egy személy úgy véli, hogy egy uniós intézmény nem a CRPD-nek megfelelően jár el, joga van az ombudsmanhoz fordulni jogorvoslatért.

Az európai ombudsman a fogyatékossággal kapcsolatos panaszok között foglalkozott már az uniós intézményi épületek akadálymentességével, az eseményeken való jelnyelvi tolmácsolással, a weboldalakon közölt anyagok hozzáférhetőségével, valamint egészségbiztosítási követelésekkel az uniós személyzet fogyatékossággal élő gyermeket nevelő tagjai részéről.

Ha Ön az Európai Unió valamely tagállamának állampolgára vagy állandó lakosa, jogosult panaszt tenni az európai ombudsmannál. Az alapító okiratuk szerint az Unió területén székhellyel rendelkező vállalkozások, egyesületek vagy egyéb szervezetek is jogosultak panasz benyújtására.

Az ombudsman ezenkívül 24 nyelven megjelentette az első változatot a munkájának könnyen érthető magyarázatából és a panaszok benyújtásához készített útmutatóból.

Az Európai Fogyatékosügyi Fórum (EDF) tájékoztatást ad a fogyatékossággal élő személyeknek, ha úgy érzik, hogy valamilyen megkülönböztetés érte őket, és a megkülönböztetésre felhívja a felelős szervek és a nyilvánosság figyelmét.

Az EDF ezenkívül a jogorvoslati folyamatban is segítséget nyújt az Emberi Jogok Európai Bíróságánál és a Szociális Jogok Európai Bizottságánál végzett közvetítői tevékenységével.

Az uniós jog szerinti védelem más formái

Az Európai Bizottsághoz is fordulhat, hogy panaszt tegyen egy tagállam olyan intézkedése (törvényi, rendeleti vagy közigazgatási intézkedés), intézkedésének elmaradása vagy gyakorlata miatt, amelyről úgy véli, hogy ellentétes az uniós joggal.

Ha Ön nem szakértője az uniós jognak, előfordulhat, hogy nehezen tudja megkeresni, pontosan melyik jogszabály megsértését feltételezi. Az Európa Önökért Tanácsadó Szolgálattól gyors, informális tanácsadásban részesülhet a saját anyanyelvén.

Az uniós jogon kívüli védelem

Az uniós jog hatáskörén kívül az Ön jogait az országának alkotmánya és törvényei védik.

Ha úgy érzi, hogy a jogai valamilyen, az uniós jog hatáskörén kívül eső területen sérültek, a panaszát a megfelelő nemzeti hatósághoz kell intéznie – ez lehet a kormány, a nemzeti bíróságok vagy egy erre szakosodott emberi jogi testület.

Egy interaktív eszköz segítségével megkeresheti a megfelelő szervezetet, amely segít az alapjogi problémájának orvoslásában. 

The Clarity interactive tool can help you to find the right organisation to help you with your fundamental rights problem. Please note that the tool currently covers 15 EU Member States and Northern Ireland and is only available in English.