Mik azok az alapvető jogok?

© Unsplash/Oliver Cole
Az alapvető jogok azok az alapjogok és alapszabadságok, amelyek mindenkit megilletnek az EU-ban, származástól, vallástól vagy életviteltől függetlenül.

Ezek a jogok olyan fontos elveket juttatnak érvényre, mint a méltóság, a méltányosság, a tisztelet és az egyenlőség. Meghatározzák azokat a normákat, amelyek szerint élünk és dolgozunk korunk Európájában.

Az alapvető jogok az európai projekt központi részét képezik, és benne foglaltatnak az Európai Unió Alapjogi Chartájában. Az FRA azért jött létre, hogy védelmezze és érvényesítse ezeket a jogokat.

E háttér ellenére az alapvető jogok érvényesítése során számos kihívással találjuk szemben magunkat. Az FRA adatokat gyűjt és elemzi őket ezen problémák megértése és kezelése érdekében.

Együttműködünk az uniós intézményekkel, tagállamokkal és a civil társadalommal. Együtt elősegítjük, hogy minden EU-ban élő ember élhessen az alapvető jogaival.

Az Európai Unió Alapjogi Chartája

Az Európai Unió Alapjogi Chartája az Európai Unió emberi jogokról szóló törvénye. A Charta 50 cikke foglalja össze azokat a jogokat és szabadságokat, amelyek mindenkit megilletnek az Európai Unióban.

Általános rendelkezései részletekbe menően kitérnek a Charta értelmezésére és alkalmazására. A tagállamok az uniós jog végrehajtása során kötelesek figyelembe venni és betartani a Chartában foglaltakat.

A Chartát az Európai Konvent szövegezte meg 1999-ben, majd egy évvel később kihirdette az Európai Parlament is. A Charta a Lisszaboni Szerződés 2009. december 1-jei hatálybalépése óta rendelkezik teljes joghatással.

Mikor kell alkalmazni a hatóságoknak a Chartát?

Az Alapjogi Charta rendelkezései „csak az uniós jog végrehajtása során kötik a tagállamokat”. Az uniós jog alkalmazására azonban gyakran nemzeti szinten kerül sor. Az uniós jog a tagállamok jogalkotásának és szakpolitikai döntéshozatalának jelentős részét befolyásolja.

Ilyen módon a bírók, a politikusok, a kormányzati tisztviselők és a jogi szakemberek alkotják a Charta képviselőinek magját. A Charta minden olyan esetben alkalmazandó, amikor az uniós jog alapján járnak el.

A Charta alkalmazása az uniós jog megfelelő végrehajtásának központi eleme. További iránymutatásul szolgál az FRA kézikönyve az Alapjogi Charta alkalmazásáról.