Az EU tagállamai

Az FRA valamennyi uniós tagállammal együtt dolgozik azon, hogy segítse az alapvető jogok országos és helyi szintű előmozdításának és védelmének javítását.

Uniós lobogó

Az Ügynökség által nyújtott támogatás és szakértelem segíti a tagállamokat az alapvető jogok teljes mértékű tiszteletben tartásában az uniós jog végrehajtása során. Ez kiegészíti az Ügynökség uniós intézményekkel folytatott együttműködését.

Az FRA-hoz fűződő szoros munkakapcsolat érdekében a tagállamok mindegyike kinevez egy kormányzati tisztviselőt, aki nemzeti összekötő tisztviselőként közvetlenül együtt dolgozik az FRA-val.

Az Ügynökség elsődleges kapcsolattartói a tagállamokban a nemzeti összekötő tisztviselők. A folyamatos eszmecsere és a rendszeres találkozók nyomán olyan szoros munkakapcsolat alakulhatott ki, amely biztosítja az információcserét, továbbá a nemzeti szükségletek felismerését és kezelését.

A nemzeti összekötő tisztviselőknek lehetősége van arra, hogy véleményt nyújtsanak be az FRA éves munkaprogramjainak tervezetéről. Ennek segítségével az Ügynökség jobban megismeri, hogy a tagállamoknak milyen típusú alapjogi elemzésre és segítségnyújtásra van szüksége a politika tájékozott kialakításához. Az Ügynökség rendszeresen tájékoztatja a nemzeti összekötő tisztviselőket a kutatási eredményekről, a készülő jelentésekről és tevékenységekről, a nemzeti összekötő tisztviselők pedig visszajelzéseket adnak az Ügynökség munkájának hasznosságáról és relevanciájáról. A nemzeti összekötő tisztviselők abban is közreműködnek, hogy kommunikálják az FRA munkáját az érintett nemzeti minisztériumok, hatóságok és kormányzati szervek felé.

Észak-Macedónia 2017. október óta megfigyelőként vesz részt az FRA munkájában. Szerbia 2018. július óta megfigyelőként vesz részt az FRA munkájában.

Projekt-együttműködés

Az FRA rendszeres kapcsolatot tart az országos, regionális és helyi közigazgatásban dolgozó kormányzati szakértőkkel, és az egyes projektekkel összefüggésben találkozókat is szervez velük. Ennek az együttműködésnek köszönhetően az Ügynökség jobban meg tud felelni az alapvető jogok védelméért felelős gyakorló szakemberek és tisztviselők elvárásainak, a kormányzat valamennyi szintjén.

A roma projektje keretében például az Ügynökség közvetlenül együtt dolgozik az uniós tagállamokkal, hogy módszereket dolgozzon ki, amelyekkel az EU egész területén felmérheti a romák integrációjának előrehaladását. Egy másik területen az FRA arra vonatkozóan gyűjt bizonyítékokat, hogy a leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű emberek jogait mennyire tartják tiszteletben az EU-ban, hogy így segítse a kormányokat, hogy a politikájukat összhangba hozzák az EU Alapjogi Chartájával, amely tiltja a szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetést.

Kapcsolat:

nlo@fra.europa.eu