Uniós intézmények és más szervek

Az Ügynökség nagyon dinamikus együttműködést alakított ki az uniós intézményekkel és több más uniós ügynökséggel. Bár a tevékenységeit önállóan dolgozza ki, az FRA rendszeres párbeszédet folytat az Európai Parlamenttel, a Tanáccsal és a Bizottsággal. Az uniós tagállamok területén végzett széles körű kutatásai révén az Ügynökség alapjogi szakértelmet, elemzéseket és tanácsadást biztosít az uniós intézmények részére.

Uniós lobogó

A 2010-ben „A polgárokat szolgáló és védő, nyitott és biztonságos Európa” címmel elfogadott Stockholmi Programban az Európai Tanács felkérte az uniós intézményeket, hogy „teljes mértékben használják ki az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének keretében meglévő szaktudást, és – adott esetben – folytassanak konzultációt az Ügynökséggel – megbízatásával összhangban – az alapvető jogokat érintő politikák és jogszabályok kidolgozása során”. Ezt a felhívást erősítették meg 2015. júniusban a Stratégiai iránymutatások a szabadság, a biztonság és a jogérvényesülés területén, amelyekben az Európai Tanács felhívta az uniós intézményeket és tagállamokat, hogy „vegyék igénybe az érintett uniós ügynökségek, köztük az FRA szakértelmét”.

Az FRA konkrét tematikus kérdésekről véleményeket és következtetéseket adhat ki az uniós intézményeknek és a tagállamoknak. Az Európai Parlament, a Tanács vagy a Bizottság ezenkívül kérheti az Ügynökséget, hogy nyilvánítson véleményt az uniós jogalkotási javaslatokról, „amennyiben az alapvető jogokkal való összeegyeztethetőség kérdése felmerül”. Ez a konkrét feladat hozzájárul az Ügynökség azon általános célkitűzéséhez, hogy támogassa az uniós intézményeket és tagállamokat az alapvető jogok teljes körű tiszteletben tartásában. 

Az FRA különösen szoros kapcsolatot tart a következőkkel:

  • Európai Parlament
  • Az Európai Unió Tanácsa
  • Európai Bizottság
  • Régiók Európai Bizottsága
  • Európai Gazdasági és Szociális Bizottság
  • Uniós ügynökségek