Nemzeti emberi jogi intézmények, egyenlőségi szervek és ombudsmani intézmények

Az FRA az éves értekezletei révén szoros együttműködést folytat a nemzeti emberi jogi intézményekkel, egyenlőségi szervekkel és ombudsmani intézményekkel, a kiválasztott szerveket bevonja az FRA projektjeinek megtervezésébe és lebonyolításába, emellett az FRA megállapításainak terjesztéséhez és utókövetéséhez kapcsolódó együttműködési tevékenységei is vannak. Az FRA és a felsorolt szervek között rendszeres az információcsere.

Emberlánc papírból

Egyenlőségi szervek

Az uniós jogszabályok kötelezik a tagállamokat a faji vagy etnikai származás, illetve nem alapján történő egyenlő bánásmódot előmozdító szerv vagy szervek létrehozására. Az FRA az egyenlőségi szervek munkáját koordináló struktúra, az Equinet (az egyenlőség előmozdításával foglalkozó nemzeti szervek európai hálózata) révén, illetve közvetlen kétoldalú együttműködés formájában működik együtt az egyenlőségi szervekkel. Az FRA és az Equinet között rendszeres, az Equinet-tagokkal pedig tematikus értekezleteket tartanak. Az FRA-t ezenkívül rendszeresen felkérik arra, hogy működjön közre az Equinet képzésein és szemináriumain.

Az egyenlőségi szervekről további információkat itt talál:

Nemzeti emberi jogi intézmények

A nemzeti emberi jogi intézmények törvény által létrehozott, az ENSZ által jóváhagyott „párizsi alapelveknek” megfelelő független intézmények. A nemzeti emberi jogi intézmények feladata, hogy a nemzetközi emberi jogi normáknak és előírásoknak megfelelően, országos szinten védjék és támogassák az emberi jogokat. Az FRA a nemzeti emberi jogi intézmények európai hálózata révén és közvetlen kétoldalú együttműködés formájában működik együtt a nemzeti emberi jogi intézményekkel. Az FRA és a nemzeti emberi jogi intézmények éves tematikus értekezletet is tartanak.

A nemzeti emberi jogi intézményekről további információt itt talál:

Ombudsmani intézmények

Az ombudsmani intézmények a nemzeti közigazgatási szervek független, könnyen hozzáférhető felügyeleti mechanizmusai. Az ombudsmani intézmények sok tagállamban felhatalmazást kaptak arra, hogy felügyeljék egyes emberi jogi előírások végrehajtását, különös tekintettel a megfelelő ügyintézéshez való jogra az Európai Unió Alapjogi Chartájában foglaltak szerint. Az ombudsmani intézmények megbízatását és a kapott hatáskört tekintve az Unión belül nagy különbségek vannak. Az FRA különböző szinteken folytat együttműködést az ombudsmani intézményekkel, és folyamatosan keresi a lehetőséget az együttműködés fokozására.

Kapcsolat:

NHRBteam@fra.europa.eu