L-Istituzzjonijiet Nazzjonali għad-Drittijiet tal-Bniedem, il-Korpi tal-Ugwaljanza u l-Istituzzjonijiet tal-Ombudsperson

Il-FRA taħdem mill-qrib mal-Istituzzjonijiet Nazzjonali għad-Drittijiet tal-Bniedem, il-Korpi tal-Ugwaljanza u l-Istituzzjonijiet tal-Ombudsperson permezz ta' laqgħat annwali u billi tinvolvi korpi magħżula fit-tfassil u fl-implimentazzjoni ta' proġetti tal-FRA, kif ukoll permezz ta' attivitajiet ta’ kooperazzjoni relatati mat-tixrid u s-segwitu tas-sejbiet tal-FRA. Hemm skambju regolari ta’ informazzjoni bejn il-FRA u dawn il-korpi.

Nies li jaħdmu fil-katina tal-karta

Korpi tal-Ugwaljanza

Il-leġiżlazzjoni tal-UE tirrikjedi li l-Istati Membri jistabbilixxu korp jew korpi għall-promozzjoni tat-trattament ugwali fuq il-bażi tal-oriġini razzjali jew etnika u l-ġeneru jew is-sess. Il-FRA tikkoopera mal-korpi tal-ugwaljanza permezz tal-istruttura ta’ koordinazzjoni tagħhom, Equinet (Network Ewropew tal-Korpi tal-Ugwaljanza) u permezz ta’ kooperazzjoni bilaterali diretta. Isiru laqgħat regolari bejn il-FRA u l-Equinet kif ukoll mal-membri tal-Equinet fuq bażi tematika. Il-FRA hija wkoll mistiedna regolarment biex tikkontribwixxi għal sessjonijiet ta’ taħriġ u seminars tal-Equinet.

Għal aktar informazzjoni dwar il-korpi tal-ugwaljanza, ara:

L-Istituzzjonijiet Nazzjonali għad-Drittijiet tal-Bniedem

L-Istituzzjonijiet Nazzjonali għad-Drittijiet tal-Bniedem (NHRIs) huma istituzzjonijiet indipendenti stabbiliti mil-liġi u f’konformità mal-“Prinċipji ta’ Pariġi” approvati min-Nazzjonijiet Uniti. L-NHRIs għandhom il-mandat li jipproteġu u jippromwovu d-drittijiet tal-bniedem fil-livell nazzjonali skont in-normi u l-istandards internazzjonali tad-drittijiet tal-bniedem. Il-FRA tikkoopera mal-NHRIs, man-Network Ewropew tal-NHRIs u permezz ta’ kooperazzjoni bilaterali diretta. Isiru wkoll laqgħat tematiċi annwali bejn il-FRA u l-NHRIs.

Għal aktar informazzjoni dwar l-NHRIs, ara: dawn li ġejjin:

L-istituzzjonijiet tal-Ombudsperson

L-istituzzjonijiet tal-Ombudsperson huma mekkaniżmi ta’ kontroll indipendenti u aċċessibbli faċilment tal-amministrazzjoni pubblika nazzjonali. F’diversi Stati Membri, l-istituzzjonijiet tal-ombudsperson ingħataw is-setgħa li jissorveljaw l-implimentazzjoni ta’ ċerti standards tad-drittijiet tal-bniedem, b’mod partikolari d-dritt għal amministrazzjoni tajba kif minqux fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea. Il-mandat tal-istituzzjonijiet tal-ombudsperson fl-UE u s-setgħa li jingħataw ivarjaw ħafna. Il-FRA tikkoopera mal-istituzzjonijiet tal-ombudsperson fuq livelli differenti, u qiegħda kontinwament tesplora modi kif iżżid il-kooperazzjoni.

Kuntatt:

NHRBteam@fra.europa.eu