Is-soċjetà ċivili u l-Pjattaforma tad-Drittijiet Fundamentali

Il-Pjattaforma tad-Drittijiet Fundamentali (FRP) hija l-kanal tal-FRA għall-kooperazzjoni u l-iskambju ta' informazzjoni mal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili li jaħdmu fuq id-drittijiet fundamentali fl-UE.

X’inhi l-Pjattaforma tad-Drittijiet Fundamentali?

Il-Pjattaforma tad-Drittijiet Fundamentali hija l-kanal ta’ kooperazzjoni tal-FRA mas-soċjetà ċivili.

Il-FRA tikkoopera mal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili mill-Unjoni Ewropea kollha u fl-Istati li għandhom status ta’ osservatur mal-FRA (il-Maċedonja ta’ Fuq, is-Serbja, l-Albanija).

Din il-kooperazzjoni hija definita fl-Artikolu 10 tar-Regolament tal-UE dwar ir-Regolament ta’ Twaqqif tal-FRA.

It-Termini ta’ Referenza tal-Pjattaforma jispjegaw kif taħdem din il-kooperazzjoni.

X’tagħmel il-Pjattaforma?

Il-Pjattaforma sservi biex:

  • Isir skambju ta’ informazzjoni: Il-FRA u l-Pjattaforma jiskambjaw b’mod konsistenti l-informazzjoni dwar il-ħidma tagħhom u kwistjonijiet rilevanti oħra;
  • Tipprovdi kontribut tematiku u pariri strateġiċi lill-FRA: Il-FRA tfittex kontribut tematiku u pariri strateġiċi mill-organizzazzjonijiet tal-Pjattaforma;
  • Tgħaqqad l-organizzazzjonijiet mal-FRA u bejniethom: Il-FRA għandha l-għan li trawwem rabtiet ma’ u fost l-organizzazzjonijiet tal-Pjattaforma;
  • Tipprovdi “Għodod” tal-FRA u riżorsi oħra lill-organizzazzjonijiet: Xi materjali u għodod tal-FRA huma ta’ rilevanza partikolari għall-funzjonament tal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili.

Min jista’ jikkoopera fi ħdan il-Pjattaforma?

Varjetà kbira ta’ organizzazzjonijiet involuti fid-drittijiet fundamentali huma mistiedna biex jikkooperaw fi ħdan il-pjattaforma, bħal organizzazzjonijiet mhux governattivi; trade unions, organizzazzjonijiet tal-impjegaturi u organizzazzjonijiet professjonali oħra; knejjes, organizzazzjonijiet reliġjużi, filosofiċi u mhux konfessjonali; universitajiet u esperti oħra minn organizzazzjonijiet internazzjonali jew Ewropej. L-organizzazzjonijiet tal-Pjattaforma huma milqugħa sew jekk jaħdmu fil-livell lokali, nazzjonali, Ewropew jew dak internazzjonali.

Kif tirreġistra organizzazzjoni fil-bażi ta’ data tal-Pjattaforma?

L-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili jirreġistraw lilhom infushom fil-bażi ta’ data tal-Pjattaforma. Ir-reġistrazzjoni fil-bażi ta’ data tal-Pjattaforma hija mingħajr ħlas u mhux soġġetta għal xi restrizzjonijiet ta’ żmien; kwalunkwe organizzazzjoni hija wkoll libera li tneħħi r-reġistrazzjoni fi kwalunkwe ħin. Meta jirreġistraw fil-bażi ta’ data, l-organizzazzjonijiet jaqblu li jissodisfaw il-kriterji elenkati fl-Artikolu 2 tat-Termini ta’ Referenza tal-Pjattaforma. Dawn jinkludu r-rispett u l-promozzjoni tad-drittijiet fundamentali, u li l-imġiba tagħhom ma tmurx kontra d-drittijiet fundamentali ta’ kwalunkwe persuna jew grupp ta’ persuni. Il-Pjattaforma mhijiex “organizzazzjoni” jew korp tal-FRA. M’hemm l-ebda “sħubija”.

Sib aktar informazzjoni fil-paġna Kif tirreġistra.

Kuntatt: Tim tal-Pjattaforma fuq frp [@] fra.europa.eu