Qafas CRPD tal-UE - Promozzjoni

Il-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fl-UE u madwar id-dinja hija waħda mill-għanijiet ewlenin tal-UE.

Is-CRPD issa hija parti integrali mill-ordni legali tal-UE. Dan ifisser li l-leġiżlazzjoni u l-prattiki tal-UE għandhom ikunu konsistenti mar-rekwiżiti tal-konvenzjoni.

Kif il-membri tal-Qafas tal-UE jippromwovu s-CRPD

Il-Parlament Ewropew:

  • jippromwovi d-drittijiet ta’ persuni b’diżabilità permezz ta’ dibattiti u seduti pubbliċi, konferenzi u konferenzi stampa;
  • jistabbilixxi netwerk inter-kumitati, presedut mill-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali u magħmul minn membri minn diversi kumitati, biex jirrevedu u jiskrinjaw dokumenti u attivitajiet, iqajmu kuxjenza dwar kwistjonijiet relatati mad-diżabilità u jippromwovu approċċ koordinat jekk ikun possibbli.

L-Ombudsman Ewropew:

  • tgħin biex tinforma liċ-ċittadini Ewropej dwar id-drittijiet u l-obbligi tagħhom;
  • taħdem mal-ombudsmen nazzjonali u reġjonali fin-Netwerk Ewropew tal-Ombudsmen biex tippromwovi prattiki amministrattivi tajbin fl-UE kollha.

L-Aġenzija tal-UE għad-Drittijiet Fundamentali (FRA):

  • tindirizza d-drittijiet ta’ persuni b’diżabilità bħala komponent speċifiku tal-attivitajiet ta’ sensibilizzazzjoni tagħha, fosthom permezz tal-pubblikazzjoni ta’ rapporti u materjal ieħor, l-involviment tal-partijiet ikkonċernati, il-komunikazzjoni u l-avvenimenti;
  • tintegra d-diżabilità f’oqsma tematiċi u attivitajiet oħrajn.

Il-Forum Ewropew dwar id-Diżabilità:

  • jippromwovi d-drittijiet ta’ persuni b’diżabilità permezz ta’ kampanji ta’ sensibilizzazzjoni, bħal dawk dwar il-libertà ta’ moviment għall-persuni b’diżabilità
  • jimmonitorja l-konformità tal-leġiżlazzjoni u l-politika tal-UE mas-CRPD;
  • jagħti pariri tekniċi lill-awtoritajiet pubbliċi u privati dwar l-applikazzjoni tas-CRPD;