Kooperazzjoni

Il-FRA taħdem mill-qrib mas-sħab tagħha fil-livelli kollha tal-Unjoni Ewropea biex tiżgura li l-attivitajiet tagħha jkunu rilevanti għall-kwistjonijiet attwali u x-xejriet futuri relatati mad-drittijiet fundamentali. L-aġenzija twettaq konsultazzjonijiet ma' firxa wiesgħa ta' partijiet ikkonċernati sabiex tiżgura li l-proġetti tagħha jirrispondu għal lakuni u ħtiġijiet speċifiċi. Sabiex jinġabru flimkien l-għarfien u r-riżorsi, il-FRA tikkoordina r-riċerka u tikkondividi l-għarfien espert ma' għadd kbir ta' organizzazzjonijiet.

Il-FRA tikkoopera kontinwament mal-Istituzzjonijiet u mal-Istati Membri tal-UE biex tipprovdilhom pariri esperti indipendenti u analiżi tad-drittijiet fundamentali. Din stabbilixxiet kemm networks kif ukoll rabtiet mas-sħab fil-livelli kollha, sabiex il-pariri u r-riċerka tagħha jkunu jistgħu jaslu għand dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet fil-gvernijiet nazzjonali u fl-UE.

F’dan il-qafas, li-FRA żżomm relazzjonijiet ta’ ħidma partikolarment mill-qrib ma’:


L-istituzzjonijiet tal-UE u korpi oħrajn

 


L-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea

 


Il-Kunsill tal-Ewropa

 


Is-soċjetà ċivili u l-Pjattaforma tad-Drittijiet Fundamentali

 


L-Istituzzjonijiet Nazzjonali għad-Drittijiet tal-Bniedem, il-Korpi tal-Ugwaljanza u l-Istituzzjonijiet tal-Ombudsperson

 


In-NU, l-OSKE u organizzazzjonijiet internazzjonali oħra