Cooperare

FRA colaborează strâns cu partenerii săi de la toate nivelurile Uniunii Europene pentru a se asigura că activitățile sale sunt relevante pentru problemele actuale privind drepturile fundamentale și tendințele viitoare. Agenția organizează consultări cu o serie amplă de părți interesate pentru a se asigura că proiectele sale abordează lacune și nevoi specifice. Pentru a partaja cunoștințe și resurse, FRA coordonează studii și distribuie cunoștințe de specialitate unui număr mare de organizații.

FRA cooperează în permanență cu instituțiile și statele membre ale UE pentru a le oferi consiliere de specialitate independentă și o analiză a drepturilor fundamentale. A creat rețele și a stabilit legături cu parteneri la toate nivelurile, astfel încât consilierea și studiile sale să ajungă la responsabilii de elaborarea politicilor din cadrul guvernelor naționale și din UE.

În acest context, FRA menține relații profesionale deosebit de strânse cu:


Instituții și alte organisme ale Uniunii Europene

 


State membre

 


Consiliul Europei

 


Societatea civilă și Platforma drepturilor fundamentale

 


Instituții naționale pentru apărarea drepturilor omului, organisme de promovare a egalității și instituții ale Ombudsmanului

 


ONU, OSCE și alte organizații internaționale