Cadrul UE pentru CDPH – Monitorizare

Cadrul UE colectează date și informații pentru a verifica dacă dreptul UE și aplicarea acestuia sunt coerente cu CDPH.

Modul în care membrii Cadrului UE monitorizează CDPH

Parlamentul European monitorizează aplicarea dreptului UE prin rapoarte de punere în aplicare, rapoarte privind drepturile omului, întrebări orale, studii și evaluări ale punerii în aplicare.

În special:

  • Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (EMPL) este responsabilă pentru toate aspectele de politică socială și pentru discriminarea pe motive de handicap la locul de muncă și pe piața muncii;
  • Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE) este responsabilă pentru protecția, pe teritoriul UE, a drepturilor cetățenilor, a drepturilor omului și a
  • drepturilor fundamentale, precum și pentru măsurile necesare pentru combaterea tuturor formelor de discriminare, inclusiv pe motiv de handicap, altele decât cele pe bază de sex sau care apar la locul de muncă și pe piața muncii;
  • Grupul de lucru al Biroului privind egalitatea și diversitatea supraveghează măsurile administrative pentru punerea în aplicare a CDPH în cadrul Secretariatului General al Parlamentului.

Ombudsmanul European:

Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA):

Forumul european al persoanelor cu handicap (FEPH):